Aktuality rok 2023

 

Informačný list 2023

 

Výstava: Jarná Krása 2023 – 5. – 7. 5. 2023

prihláška pre vystavovateľov

pozvánka na stiahnutie

 

 

Program:

program na stiahnutie

 

 

 

Zájazdy:


Jún: Poľsko, Morava – autobus

 

Autobusové zájazdy budú realizované za podmienky obsadenosti autobusu

Poplatok zasielajte na číslo účtu (FIO banka):

IBAN: SK93 8330 0000 0027 0237 4866

Pri platbe do Poznámky pre príjemcu uveďte meno účastníka, za ktorého je platba realizovaná


Stretnutie predstaviteľov skalničkárskych klubov z Čiech a Slovenska – september 2023

 

Guláška: leto 2023 – v priestoroch záhradníctva GartenHirner Lietavská Lúčka

 

Kapustnica: december 2023 – v priestoroch Domu záhradkárov

 

Vlakové zájazdy:  počas roka podľa dohody s pánom Brunom

 

Brigády: Park sv. Juraja v Trnovom – priebežne počas celého roka

 
Presné informácie, termíny a zmeny trás zájazdov, výletov a iných podujatí budú priebežne uverejňované na tejto stránke.