Jar v záhrade milovníka cibuľovín

Koniec februára. Záhrada je ešte z väčšej časti pod snehom, ale rastliny už ožívajú.

     Foto: Ľubomír Ďurica

Ako vždy prvé - snežienky (Galanthus nivalis).

    Foto: Ľubomír Ďurica

A hneď za nimi tavolín (Eranthis hyemalis).

  Foto: Ľubomír Ďurica