Archív 2013

Prednášky január – marec 2013:

10. 1. 2013       Vysoké Taury, Julské Alpy, Kamnické Alpy – prednáša R. Roth, Kremnica
pozvánka na stiahnutie

24. 1. 2013       Pestovanie cibuľovín a príbuzných rastlín – prednáša Ing. Ľ. Ďurica, Žilina
pozvánka na stiahnutie

7. 2. 2013         Čo nové v našich skalkách – prednáša R. Roth, Kremnica
pozvánka na stiahnutie

21. 2. 2013       Záhradnícke cesty Európou (Veľká Británia, Madeira, Holandsko)
                       – prednáša Ing. P. Chlouba, Borovany, Južná Morava
pozvánka na stiahnutie

7. 3. 2013        
Skalničky v záhrade a na horách, pestovanie saxifrág – prednáša J. Novák, Pardubice
pozvánka na stiahnutie

Všetky prednášky sa konajú v malej zasadačke Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina o 16:00 hod.

Sú voľne prístupné pre verejnosť.

Zájazdy 2013:

Poldňový zájazd Kremnica - Horná Štubňa


Termín: 14. 4. 2013 (nedeľa), odchod Hypertesco 13:00 hod., cena 5 €
Kremnica – skalka p. Rotha skalničky
Horná Štubňa - p Kuchárik dreviny a kríky


Celodenný zájazd Severná Morava

Termín: 4. 5. 2013 (nedeľa): odchod Hypertesco 6:00 hod., cena 15 €

Skalky na Opavsku + Cieszyn, Haźlach (10 km zachádzka do Poľska), Arboretum Staříč (Holub)

Celodenný zájazd Poľsko

Termín: 18. 5. 2013 (sobota), odchod Hypertesco 6:00 hod., cena 15 €
Godzalkowice, Kapias, Pisarzovice (Pudelek, Kubiczek, Pudelko ) Bielsko-Bia
ła (Konior)


September:
Morava – Bystřice p. Hostýnem – Horákovci, Čeladná – Šigút, Flora Olomouc


Výstavy 2013:

Jarná výstava –
v areáli záhradníctva Garten - Hirner, Lietavská Lúčka

skalničky, bonsaje a dreviny vhodné do skaliek, skalky v nádobách
                       
19. 4. 2013 piatok:       9:00 – 18:00 hod.
20. 4. 2013 sobota:      9:00 – 18:00 hod.
21. 4. 2013 nedeľa:     9:00 – 15:00 hod.
pozvánka na stiahnutie
letáčik A6 na stiahnutie


Jarná krása 2013 – v areáli Budatínskeho hradu v Žiline

Výstava rastlín a drevín vhodných do skaliek
Výstava bonsajov, kaktusov a sukulentov, mäsožravých rastlín, tillandsií
Poradenstvo v oblasti výsadby záhrad, balkónov, terás a ochrany prírody
Záhradná technika, včelárske produkty, aranžovanie kvetín
Súťaž o najkrajšiu rastlinu, exponát

17. 5. 2013: 9:00 – 18:00 hod.
18. 5. 2013:
9:00 – 18:00 hod.
19. 5. 2013:
9:00 – 18:00 hod.
pozvánka na stiahnutie
záväzná prihláška na stiahnutie


Jesenná výstava
: október 2013 – ako hostia na výstave OV SZZ v Bytči

 

Výročná členská schôdza:

6. decembra 2013 (piatok) o 16:00 v priestoroch malej zasadačky COOP Jednota Žilina, Predmestská 71. Ide o budovu, v ktorej sídli reštaurácia KOTVA a predajňa COOP Jednota na ceste smerom na Martin. Na prízemí je recepcia, kde Vás usmernia. Vyberanie členského príspevku na budúci rok vo výške 6 € prebehne pri prezentácii. Prosíme o dochvíľnosť.

Program:

Otvorenie schôdze
Výročná správa za rok 2013 –  digitálna prezentácia
Schválenie plánu činnosti na rok 2014
Diskusia
Uznesenie
Koncoročné posedenie pri kapustnici

Tradičné koncoročné posedenie s kapustnicou bude nasledovať hneď po schôdzi. Svoju účasť je potrebné nahlásiť čo najskôr ako odpoveď na email, telefonicky na mobil 0911 858 805, alebo osobne u pani Ďuriníkovej na Mydlárskej ulici.

pozvánka