Park Svätého Juraja

Piknik
Workshop


Príprava projektu funkčnej rekreačno-oddychovej zóny v blízkosti kultúrnej pamiatky kostola sv. Juraja v mestskej časti Trnové.


Popis projektu:


1. Komunitné plánovanie -
sa konalo 18. 7. 2015:


        

         


      


2. Študentský workshop -
sa konal od 20. 7. - do 25. 7. 2015:


       

3. Výstava a diskusný večer - sa konal 29. 9. 2015:

      


 

Štúdie:
4 na stiahnutie


Hodnotiaca správa:

na stiahnutie