Archív 2018

Informačný list 2018

Prednášky: 

11. 1. 2018      R. Roth, Kremnica     – Ako nám to kvitlo v našich skalkách
                                                      – Novinky na skalkách a ako ich pestovať
pozvánka

25. 1. 2018      J. Košťál, Nitra           – Výpravy za rastlinami Álp
pozvánka

8. 2. 2018        D. Hirner, Žilina          – Choroby v záhrade
pozvánka

22. 2. 2018      A. Dobošová, Žilina    – Invázne rastlina a prevencia
pozvánka

Prednášky sa budú konať v malej zasadačke Mestského úradu v Žiline o 16:30 hod.
Prednáška 22. 2. 2018 sa bude konať v miestnosti PP na Mestskom úrade. 
Vstup voľný.