Vaše 2% z dane môžu pomôcť

 Do 30. apríla 2019 môžete poukázať 2% z dane z príjmov na park Sv. Juraja v Trnovom:

plagátik

potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

 

Vaša pomoc bude vítaná aj v OZ Aktívny vozík pre rodinného príslušníka našej členky Gabiky Vandlíkovej (a ďalších potrebných):

www.aktivnyvozik.sk

 

S trochou námahy pomôžete dobrým veciam...